Skip to main content

Muayene için yeterli zaman tanımamak

Hastanelerde muayene süreleri 10 dk. Bu süre bir hastanın derdini anlatabilmesi için, bir doktorun teşhis koyabilmesi için yeterli mi?

Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi bırakınız 10 dakikayı en az 20 dakika olmalıdır.   Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 10 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkündür. Hekimler olarak bir hastaya en az 20 dk zaman ayırmalıyız. Daha kısa zamanda yaptığımız muayene nitelikli sağlık hizmeti ile kesinlikle bağdaşmaz.

Biz hekimler binlerce yıllık mesleki deneyimimizle gayet iyi biliyoruz ki; hastalıkların tanısını koyabilmek için bize yol gösteren en önemli araç, muayenenin başlangıcında hastamızla yaptığımız ayrıntılı görüşme sonucu elde ettiğimiz hastanın/hastalığının öyküsü, mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler, yani “anamnez”dir. Tıp bilimi ve tıbbi teknoloji yıllar içinde ne kadar gelişmiş olursa olsun, bir hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru teşhis koyması ve doğru tedavi uygulaması mümkün değildir.

Doktorlar ve hastalar bu durumdan nasıl etkileniyor? Şikayetler oluyor mu?

Hem hastalar hem de hekimler bu durumdan çok olumsuz etkileniyorlar. Vurgulamam gerekir ki,  yetersiz süre sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyerek, tıbbi hataların artmasına neden olmakta, bu yönüyle de hem hasta haklarına, hem sağlık hizmetinin sunumuna zarar vermekte, hem de hekimleri fazlasıyla mağdur etmektedir.

Hastaya ayrılan muayene süresinin kısa olması  ayrıca hem hekimleri hem de hastaları zor durumda bırakıyor. Muayene süresinin kısa olması doğru teşhisi geciktiriyor, hastaların doktorlara daha fazla gitmesine neden oluyor hatta  gereksiz tahlillere, röntgene ve radyasyona maruz kalıyorlar.

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim-hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Elbette şikayetlerimiz ve  bir çok alanda mücadelemiz var.  

Eğer sorun yaşanıyorsa gerekli yerlere şikayetler yapıldı mı? Nerelere başvurdunuz?

Her açıdan sorun yaşandığını biraz önce ifade ettim. Hekimlik mesleğinin niteliğine zarar verici olduğu gibi, bu hizmeti yerine getirmeye çalışanları da fazlasıyla mağdur emekte. Hem hasta başına ayrılan sürenin azalması, hem de hekimlerin aralıksız çalışmak zorunda kalması nedeniyle de, hasta haklarının ihlale uğraması neredeyse kaçınılmazdır. Kaldı ki bu düzenlemeler, ilgili mevzuata, uluslararası sözleşmelere ve yargı kararlarına da açıkça aykırıdır. Konuyla ilgili  girişimlerde bulunduk.

Halkımıza da çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de halkım sağlık hakkı için bu  tür uygulamalara itirazı  ve mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Dünya Sağlık Örgütüne göre muayene süresi 20 dakika olmalı. Siz buna katılıyor musunuz? Sizce uygun süre ne kadar olmalı?

İlk sorunuzda da çok net olarak ifade ettim ve vurguladım. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi bırakınız 10 dakikayı  en az 20 dakika olmalı.

 

 

  • İzlenme: 420