Skip to main content

Debisine sığmayan bir ırmak gibi-Mehmet Aras


DEĞERLENDİRME
KİTABIN ADI : KÜRT MEHMET
YAZARI : METEHAN AKBULUT

Öncelikle bu güzel yapıtı yayın hayatına kazandırdığı için güzel insan Dr. METEHAN AKBULUT 'A teşekkür ve şükranlarımı sunarım .

Sevgili dost, güzel insan devrimci abimiz yoldaşımız KÜRT MEHMET 'e (Mehmet Tekin) de tarihe not , öz eyleyiş sunduğu için , içtenlik ve samimi duyguları için, doğallığını ve dostluğunu hiç bir çıkar gözetmeksizin , halkın kuracağı kendi iktidarını kendi ellerine alması yolunda gösterdiği azim ve kararlılık örneği olduğu için , debisine sığmayan bir ırmak gibi dosta da düşmana da insan sevgisiyle dolu mizacını erdem ve cesaretle sentezleşmiş bir kişilikle , halkla beraber halk için kalbini veren güzellikleri yansıtmasını kilometrelerce öteden biz devrimci demokratlara hissettirdiği için , işkencelerde direniş destanı yazdığı için sana bin selam , kucak dolusu devrimci selam ve sevgiler gönderiyorum .

Değerlendirme:

Yapıtın muhtelif sayfalarında dile getirilen pratiklerden, öz deneyimlerinden edindiğim genel fikir ve düşünce; gelecekte yaratılmak istenen toplumun dayanakları toplumun kendi kendisinden geçtiğidir. Kürt Mehmet'de bu bilinçtedir. BU ÇOK ÖNEMİ. İktidarın kaynağı toplumun kendisidir. Toplumun kendi iktidarını kurması ve bunu sağlayacak örgütlenmelerini yaratması demektir. Sorun topluma dışardan bir güç" olarak gitmek değil, esas gücün toplumun kendisi olduğunu göstermektir. Halk kurtarılacak ve yönetilecek değil, kendi kendini kurtaracak bir güçtür. " Dolayısıyla kitleselleşme, yığınsallaşma kendimizin kitleselleşmesi ve yığınsallaşması değildir " Halkın mücadelesinin, örgütlenmelerinin iktidarı ele geçirmeye yönelik yaygınlaşması ve kitleselleşmesidir. İktidar parça parça halkın kendi katılımcı demokratik yaklaşımlarıyla, kendi kendini denetleyerek bir proğram ve planlamayla, kendi güçlü kolları ve iradesiyle burjuva kapitalist sistemi parçalayarak kuracağı iktidarı tüm ezilen sınıf ve tabakaları ortaklaştırarak kendi iktidarı HALK İKTİDARINA, ordan da kesintisizce Sosyalizme yol almasıdır.

" Bizler yönetici değil, halkın kendi egemenliğini yaratacağı sürecin yönlendiricileri olabiliriz " şeklinde THKP C ve Devrimci Yol çizgisi bu minvaldedir.

Kürt Mehmet yukarda dile getirdiğim çizgiyi ya da rotayı zaten kendisine rehber edindiği, çalışmalarını da bu çizgiye oturtarak sentezlediğini anlıyorum. Kendini bu iç disiplin moral motivasyonla donatmış , insan sevgisine odaklanmış , insanların derdini dert edinmiş dağdaki horlanmış köylüyle, madenlerdeki çok kötü koşullarda karın tokluğuna çalışan işçinin derdiyle hemhal olmuş, Hatçe teyze , çobanla çoban , emekçiyle emekçi olmuş , dünyanın Ortadoğusundaki kurtuluş mücadelesi veren Filistin'de genç yaşına rağmen ezilen halklara devrimci bağlılığını göstermek için emperyalist kudurganlığa karşı ezilenlerin bayrağını yükseltmiş, Hekimhan'da , Sivas ' ta , Yeni Çeltek ' te Çetin abilerle , ( Çetin Uygur ) sendikal çalışmalarda bulunarak grev direnişlerine öncülük etmişler . Tabi bu işleri hep kollektif bir dostluk yoldaşlık inancıyla arkadaşlarıyla dayanışma ve kardeşlikle yapmışlar. Ali abi ( Ali Demiralp) ve diğer devrimci güzel insanlarla ve halkımızla beraber. Hacı Tonak gibi THKO ' lu dostlarla dayanışarak. Burdu bir tarihe bir not düşmeliyim. " Dünyada hiç bir devrimci örgüt var mıdır acaba, başka bir devrimci örgütten arkadaşları için , onları kurtarmak için hayatını ortaya koyan . İşte bizim ülkemizde, yani dünyanın Türkiyesinde Mahir Çayan ve arkadaşları vardır " onları hem Denizleri hem Mahirleri, kaybettiğimiz tüm devrimci yoldaşlarımızı anıyorum. Veyselleri, Ali İhsanları, Nejdetleri, Behçetler'i Orhan Keskinleri ve daha nice devrimci yoldaşları saygıyla anıyorum.

Tekrar değerlendirmeye devam edersek özetle; Kürt Memet ( ağbi ) kendi iç disiplini ile kendi deneyim pratiğinden yeni pratiklerden elde ettiği bilinç ve çabayla , yeni sorular sorarak halkın örgütlenmesine yönelik dağ bayır demeden azimle ilerlediği Devrimci Yolumuza ve halkımıza zengin devrimci deneyimleri adeta armağan etmiştir . Bıkıp usanmadan Ortadoğudan Karadeniz hattına kadar ayak basmadık yer bırakmamıştır. G. Antep'ten Malatya'ya Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Hekiman, Divriği, Tunceli, Erzincan, Yeni Çeltek, Karadeniz, ayrıca, Ankara, İstanbul buralarda devrimci dostlarla ve halkımızla adeta örgütsel bir nakış dokumuştur.

O nedenle Kürt Memet'in buralardaki halkla beraber halk iktidar organlarının temelini ve dinamiklerini hayata geçirdiği için; Mahmut Memduh yoldaşın komutasında buralarda kayıp vermeden kalabilmişiz.

Kürt Memet kitle içinde çalışarak dar kadro olmayı başarmış. Derya içinde balık misali, hiç bir gösteriş ve kendini beğenmişlik histerisine kapılmadan sıradan bir nefer gibi yalın ve doğal bir güzel insan .

Son olarak ufak bir eleştirim var; keşke yeni dönemde de bu birikimlerinizi kollektif çalışmalarda da gösterseydiniz. Örneğin tartışma süreçlerinde olsaydınız bence çok önemli değerler katardınız her şeye.

Bu kitapta emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Metehan Akbulut'a, Kürt Memet'e ( ağbi ) Ali Demiralp ( Ali ağbi ) ve tüm devrimci dostlara .

Devrimci sevgi ve selamlarımla!

  • İzlenme: 1579