Skip to main content

Umudumuzu gerçeğe dönüştüremedik-İsa Turan

Vakt-i seherde
Açılır perde!
Düştüğüm yerde
Derman sendedir!

Yakın tarihe not düşen, yazılı tarihimizin oluşmasına katkı sağlayan Kurd’ Memed Kitap’ın ortaya çıkması için Kek Kurd’ü ve kitabın yazarı Sevgili Metehan Akbulut’u vermiş oldukları emeklerinden dolayı için kutluyorum.

Kek Kurd’un samimi yapısı kitapta da belirgin oluyor. Bu samimiyetin söyleyişinin bütününe de yansıdığını görüyoruz ve bu anlatım iki ayrı döneme bir bütünsellik kazandırıyor.
Kitap da eksik bulduğum siyasi gelişim süreci içerisinde TİP’in 2’inci kongresinin temel başlıklarından Kurd Sorunu hakkında iki dönemde tarifinde dile getirilmemesi.

68 devrimci gençlik hareketi, antiemperyalist çizgisinin bir referansı Kemalizm de olsa, bu daha sonra ikinci kuşak evre tarafından terkedilmiş bir referanstır. Çünkü Kemalizm ikinci evre kuşağın bir referansı değildir. Belki biz bunu yeterince, net olarak izah edemediğimiz için Kurd yoğunluğunun olduğu bazı bölgelerde etkin olamadık. Alevilerin muhalefet dinamiğini dönüştürmede de yeterinde net olmadığımız başka alandır, diğer bir başka alanda kaldılar

”Hamido olayları” olarak bilinen devletin sivil faşistler aracılığıyla Malatya’yı kontrol etme girişimlerinin boşa çıkartılması için geniş halk yığınlarının topyekun, Devrimciler öncülüğünde karsı duruş göstermesi yeni bir Maraş, Çorum’un yaşanmasının önünü kesmiştir ve deyim yerinde ise şehrin kontrol etmek için Devrimciler şehri karış, karış yaşanabilir hale getirme çabası içerisinde olmuştur.

Eğitim Enstitüsünün ve Meslek Yüksek Okulunun ve diğer eğitim alanlarının açık tutulmasını sağlamıştır. Öğrenciler ve eğitimciler okullarına gidebilmişlerdir, bundan dolayıdır ki, halk sıkıntısı olduğunda gelip çözüm için yardımcı olunmasını istemiştir.Kek Kurdún arşivimize bakalım söylemi de bunu teyit etmektedir

Bu süreçte oldukça yoğun olan fiziksel ve psikolojik saldırılara karşı hızlı bir halde ruhsal, sosyal ve ideolojik varlığını, bütünlüğü yaratma umudunu, istemini kendi çabalarıyla, el yordamıyla oluşması olarak okumak lazım.

Demokrat gazetesi için oluşturulan çabalar ...

Mahallelerin yaşanılır hale gelmesi vb...

Belediye başkanlığı seçimlerinin sonucunu etkileyen önemli kilometre taşı ”genler” ve bölgedeki yapının kendisini yenileyerek dinamik yapısını Haşhaş mitingi ruhuyla varlığını ve etkisini sürdürmüştür. 1985 lere kadar Devrimcilerin bölgede varlık göstermesi bundandır yitirdiklerimiz de bunun en açık göstergedir. Kitapta Mustafa Sevil (Fırtına) Yücel Karakuş Kürsat Ogan, Yalçınn Aslan, Gaffar Avsar, Veli Eskili, Vahap Atılgan ve Ali İşçi’ye yer verilebilirdi diye düşünüyorum.

Dışarıdan gelen arkadaşlarında bölgedeki arkadaşlarında bilgi ve becerileri de üç aşağı, beş yukarı aynıydı. Yaşadığımız pratik süreçte bunun böyle olduğunu göstermiştir. O dönem yani bundan 40 yıl önce hem 60 yıllık devlete karşı durusu hem de yeni bir toplumsal yasam oluşmasına dair olan istem, söylemin pratik süreci böyle yaşanmıştır. Umudumuzu gerçeğe dönüştüremedik.

Anlatımdan bir çıkarsamada söyle olabilir diye düşünmeden edemiyor insan. ”Merkez” Kek Kurd´u niye kır teşkilatını oluşturması için düşünmedi! yada sendikal alana!

Bugün geldiğimiz noktada, birçok bölgeden arkadaşlarla hem yerinde hem de gıyabında görüş alış verişinde bulunduk, yazılanları okuyoruz, okudukça istemimize, umudumuza uygun yapı ve örgütlülük yaratamadığımızı daha net açık görüyoruz. Bu açık ve net olarak günümüze de yansıyor

Devrimci mücadele tarihinde bilinçleriyle, canlarıyla, kanlarıyla yer alan, bugün aramızda olmayan ve alanın da yaşamın değişik alanlarında bulundukları yerden işin ucundan tutma becerisi gösteren geleceğe dönük umudu yitirmemiş olan, hala bir şeyler yapabilmenin uğraşında bütün arkadaşlara Aşk ile!’.

Kalemine sağlık Sevgili Metehan, Kek Kurd diline, yüreğine sağlık!

  • İzlenme: 1453