Skip to main content

Ve yolumuz var daha

ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN

Bir hafta içerisinde biten “KÜRT MEHMET Malatya’da Devrimci Mücadele” kitabının ilk baskının hemen ardından yapılan ikinci baskı da kısa sürede tükendi. Kitabın bu kadar yoğun ilgi görmesinin elbette birçok nedeni var.

Kürt Mehmet’in anlatımlarındaki samimiliği, yaşadıklarını hatırladığı yalınlıkta ve içtenlikte anlatması, ben değil biz yaptık vurgusu, yaptığı hataları kabul etmesi, imayla da olsa kimsenin arkasından söz söylememesi; karalamaların, küçük görmelerin, suçlamaların baskın olduğu yakın tarih çalışmalarından farklı bir anlatımı ısrarla sürdürmesi ve kitaba bu duyguların yansıması…

İçinde yer almadığı ve hatta eleştirdiği sol-sosyalist-devrimci hareketlere geçmişte nasıl samimi yaklaşmışsa, kitabı anlatırken de aynı şekilde yaklaşması; ayrılıkları, bir diğerini inkâr ya da karalama nedeni saymaması…

“Neden örgütlü bir mücadele içerisinde değilsin,” diye sorarak bir anlamda eleştirdiğimde, hak verip: “Elbette mücadele örgütlü yapılmalı. Ancak temiz kaldım, temiz kalmayı başarabildim. Devrime, devrimciliğe halel getirecek hiçbir davranışım olmadı,” yanıtıyla ideoloji, örgütlenme ve temiz kalma vurgusunu sürekli yinelemesi…

İçinde yer aldığı örgütlerin, diğer devrimci sosyalist hareketlerin hata yapmalarını olağan karşılaması…

Bir sevda için yollara düştüğünde ne bir paye ne bir egemenlik ilişkisi ne de bireysel bir derdi olmaması…

Tüm bu sıraladıklarım kitaba olan ilginin asıl nedenleri arasında sayılabilir. Bunun içindir ki bir halk neferi, inanç ve kavganın militanı Kürt Mehmet’i okuyanlar kitabı sahiplendiler. Ne kendisinin ne de bizlerin Kürt Mehmet efsanesi yaratmak gibi bir amacımız olmadı…

Devrimciler büyük sevdaların insanları! Yüce dağlara tutkulu, engin denizlerin, ırmakların içinde okyanuslara ulaşmaya yazgılı! Acılarla sınanmış, o acılara rağmen yolundan dönmeyen yolun yolcuları! İşte bu sevdanın, inancın, tutkunun kardeşleri olan sizler; kitabın üçüncü baskısını isteyerek bizi bir kez daha onurlandırdınız.

Kitabı edinen/okuyan/okutan dostlarımıza, yoldaşlarımıza bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kapsamı sınırlı ve kaçınılmaz olarak birçok eksiklikler içeren kitabın, üçüncü baskısını gelen katkılarla genişletebiliriz diye düşünmüştük. Kimi öneriler de gelmedi değil ama takdir edeceğiniz gibi bu kadar kısa sürede genişletme olanağımız olmadı. Gözden geçirip bazı yazım hatalarını gidermeye çalışarak, çok kısa kimi bilgiler ekledik. Görünen o ki bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

“Kürt Mehmet Malatya’da Devrimci Mücadele” kitabını genişletmek yerine, devamı ve tamamlayıcısı olacak ayrı bir çalışmaya ihtiyaç var. Hepimizin önünde bu görev olarak duruyor. Bu kitap ilk adımdı, devamını getirmediğimiz sürece hep eksik ve yetersiz kalacak.

Devrimci mücadelenin; ideolojik, politik, örgütsel düzeyde en geri olduğu tarihsel dönemden geçiyoruz. Yeniden ayağa kalkabilmek mümkün. Zafer Aydın yoldaşımız, Birgün Kitap eki tanıtım yazısında, “Tarih sadece geçmiş değil geleceğin de kurucu bir ögesi...” diye yazmıştı. Yaşadığımız birçok sorunun çözümü için tarihimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için geçmişin ideolojisini, örgütlenmesini, mücadelesini ve devrimcilerini anlamamız son derece önemli. Çünkü onlar günümüzdeki görevlerimize de ışık tutuyor.

“Ve yolumuz var daha
Her şey olgunlaşır
Çürüyüp dökülür zincir
En güzeli, yol yürüyüş öğretir
Dostum, eskimeyen arkadaşım”
                Gülten Akın

Metehan Akbulut
Antalya/Kasım 2020

 

  • İzlenme: 3171