Skip to main content

Arkadaşım Orhan Akbulut-Erol Tuncer

Sevgili Orhan Akbulut’la tanışmamız 1977 yılına rastlıyor. 1977 seçimlerinde ikimiz de CHP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştik: Ben Gümüşhane’den, o da Sivas’tan. TBMM’de benim ikinci dönemim, Akbulut’un ilk dönemiydi.

Kuruluş dönemlerinden başlayarak CHP Gençlik Kolları’nda görev almaya başlamış olan arkadaşım, aynı zamanda ülkenin önemli sivil toplum örgütlerinden birisinin, Ziraat Mühendisleri Odası’nın liderliğinden geliyordu. Ayrıca TBMM bürokrasisinde de görev almış olması nedeniyle, Parlamento’ya girerken yeterince siyasal ve toplumsal deneyime, dolayısıyla TBMM çalışmaları için gerekli altyapıya sahipti.

Farklı yaşam çizgilerinden geliyorduk. Ancak benzer yanlarımız yok değildi. İkimiz de siyasetle iç içe olan CHP kimlikli ailelerde yetişmiş ve çocukluk yaşlarımızdan itibaren CHP’li olmuş, siyasete yoğun ilgi duyarak yaşamıştık. Siyaset bizim her şeyimiz olmuştu.

Orhan Akbulut ile karşılaştığımız tarihten geleceğe doğru, adeta bir kader birliğimiz oluştu. Yalnızca TBMM çatısı altında değil parti çalışmalarında da (CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri olarak) birlikte olduk. İkimiz de TBMM üyesi olarak 12 Eylül Darbesi’ni yaşadık ve 12 Eylül’den itibaren çalışmalarını aksatmadan sürdüren CHP Genel Yönetim Kurulu’nda (GYK) yine beraber olduk.

1956 yılında CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Akbulut, büyük devlet adamı İsmet İnönü’yü yakından tanıma ve Uşak Olayları gibi bazı tarihi olaylarda onunla birlikte olma şansına sahip olmuştur. Özellikle DP iktidarının 1960’lara doğru giderek şiddetlenen baskılarına karşı, İnönü’nün önderliğinde yürütülen demokrasi mücadelesine, genç yaşlarında katılabilmiş bir Akbulut’tan söz ediyoruz.

Parti çalışmalarını 27 Mayıs 1960 sonrasında da sürdüren Akbulut, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak, Ecevit’le de yakın çalışma olanağına kavuşmuştur.

Orhan Akbulut ile CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda başlayan kader arkadaşlığımız, 12 Eylül Askeri Müdahalesi’nden sonra da devam etti. 1982 Anayasası’nın kabulüyle 10 yıllık siyaset yasağına uğramıştık. Bu yasak 1987 halk oylamasıyla kaldırıldı. 1992 yılında yollarımız yeniden kesişti. 11 yıl önce, 16 Ekim 1991 tarihinde, askeri yönetim tarafından kapatılmış olan CHP’nin yeniden açılış çalışmalarına önderlik etme görevi, CHP’nin, bizim de içinde bulunduğumuz son Genel Yönetim Kurulu tarafından üstlenildi. CHP’li tabanın güçlü desteğini de arkamıza alarak, yoğun ve başarılı bir çalışma döneminin sonunda, 9 Eylül 1992 tarihinde, CHP’nin yeniden açılmasını sağladık. Partimizi tarihin tozlu sayfalarından çıkararak, yeniden siyaset sahnesine çıkarmanın onurunu ömür boyunca taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz.

Akbulut çalışkan, titiz bir arkadaşımızdı. Aldığı görevleri ciddiyetle yerine getirirdi. Ülkenin kuruluş değerlerine, parti ilkelerine aykırı davranışlara tahammül edemez, anında tepki verirdi.
İnsan ilişkilerinde nazik, saygılı bir insandı.

Önemli olaylara tanık olmuş kişilerin; yaşadıklarını yeni nesillere iletmeleri, yalnız topluma değil tarihe karşı da bir borçtur. Toplumsal ve siyasal geçmişi hayli zengin ve hareketli olan, ülkeye önemli hizmetlerde bulunmuş olan arkadaşım Orhan Akbulut, yaşadıklarını topluma sunmak suretiyle, bu borcunu da ödemiş olmanın mutluluğunu yaşayabilir.

Kendisini gönülden kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyorum.

*Erol Tuncer
1938 yılının 5 Ekim günü Bayburt’ta doğmuşum. 1945 yılında Bayburt’ta başladığım Cumhuriyet İlkokulunu 1950 yılında bitirdim. Ortaokul ve liseyi, parasız yatılı olarak, İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’nde okudum ve 1955 yılında bu eğitim kurumundan mezun oldum. 1955 yılında girdiğim İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni 1960 yılında bitirerek İnşaat Yüksek Mühendisi unvanını aldım.

1961-1970 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde şantiye şefi, yapım şefi, Bölge Müdürü ve Daire Başkanı olarak çeşitli görevlerde bulundum. Askerlik hizmetimin ardından 1971-1973 yılları arasında Afet İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptım.

14 Ekim 1973 seçimlerinde CHP’den Gümüşhane Milletvekili olarak seçilmek suretiyle aktif siyaset yaşamına girmiş oldum. 1977 seçimlerinde de yine Gümüşhane Milletvekili olarak seçilip sürdürdüğüm aktif siyaset yaşamım, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile son buldu.

Milletvekilliğim sırasında, parti yönetiminde CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptım. 1977’de kurulan hükümette İmar ve İskân Bakanı olarak görev aldım.

1980 sonrasında 10 yıllık siyaset yasağına uğramamıza karşın siyasete ilgim ve siyasetle ilişkim kesilmedi. Özellikle kapatılmış CHP’nin yerini tutacak bir partinin kurulması yönünde GYK üyeleri olarak yoğun çalışmalarımız oldu.

  • İzlenme: 949