Skip to main content

Kitabın İçeriği

Geçmiş bugünden, gelecekten bağımsız değil kuşkusuz. Geçmiş ancak bütün çıplaklığıyla doğru bir şekilde aktarılırsa bugüne, geleceğe dair ipuçları verir. O nedenle hatırlananlar, bilinenler bütün yönleriyle geleceğe aktarılmalı. Böylece geleceğe ışık tutabiliriz. Yaşananlar tüm yönleriyle anlatılıp yazılmalı. Eksik bırakılırsa birileri tarafından çarpıtılabildiği gibi bırakılan boşluklar hatalı olarak doldurulabilir.

Bugüne kadar birçok arkadaşımız kendini merkeze koyarak, en yakın gördüklerini gerçeklerden soyutlayarak, abartarak anlattı. Bu durum, bir yere kadar doğal karşılansa bile yapılan eksikliklerin, yanlışların hep başkalarında, dışsal nedenlere bağlı olduğunun anlatılması kanımca hiç doğru bir yaklaşım değil. Öznel tarih yazıcılığından kesinlikle uzak durulmalı. Herkes doğrularını olduğu kadar eksikliklerini, hatalarını da kabul etmeli. Sürekli olarak başkalarını suçlamak, ben doğruyu yaptım demek hiç kimsenin sorumluluk payını azaltmaz.

Güzel şeyleri hatırlamak, anlatmak kuşkusuz çok anlamlıdır. Ancak yaşananların hepsi güzel değil ki! Geçmişin sadece güzel yanlarının arkasına sığınarak bugünkü duruma mazeretler bulmaya çalışmak hem hiç kimseye hem de tarihe bir yarar sağlamaz. Kaldı ki yaşanmışlıkları olduğundan farklı, eksik bazı şeylerin üzerini örterek anlattığımızda değiştirmiş olmuyoruz.

Sözlü tarih çalışmaları, nehir söyleşileri, karşılıklı konuşmalar üzerine kurulur. Doğal olarak, konuşmanın bir tarafında sorularıyla söyleşiyi yönlendiren, diğer tarafında yanıtlayan olur. Bu çalışma bir kişiyi merkeze alıp onun yaşadıklarından hareketle ortaya çıkan bir tanıklık, sözlü tarihin yazıya geçirilmesi uzun söyleşi kitabıdır. Ancak bu kitap sadece merkeze aldığımız, söyleşide bulunduğumuz, anılarını bizimle paylaşan Kürt Mehmet’in anlattıklarından oluşmadı. Dönemin tanığı onlarca kişi ile görüş-tüm, yüzlerce kaynak taradım ve bütün bu çalışmaların sonucunda tamamlayabildim.

Kürt Mehmet, 1960’lı yılların sonlarında Malatya’daki ilk siyasi tutuklulardan,

TİP, THKP-C, DEV-GENÇ ve Devrimci Yol süreçle-rinde yer alan, özellikle Devrimci Yol hareketi içerisinde önemli görevler ve sorumluluklar üstlenen biri,

Lise yıllarında bir süre kaldığı Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih’in El Turko kampındaki kod ismi Muhammed Hüseyin…

Mahir Çayan’ın özel olarak İstanbul’da görüştüğü kişilerden biridir...

Kürt Mehmet’in TİP’le başlayan, DEV-GENÇ, THKP-C ve Devrimci Yol ile süren politik yaşamını bu çalışmada tüm yönleriyle ele alabilmek, kuşkusuz mümkün olmadı. 1965-1984 yılları arasında bizzat yaşadığı, tanık olduğu gelişmelere dair bazı değerlendirmeler ayrıntılı olmasa da genel hatlarıyla yer aldı.

Çalışmanın temel bakışını Kürt Mehmet’in her şeyi bilmesi, iyi örgütçü olması, yüksek öngörüsü, teorik birikiminin ne kadar iyi olduğu ya da kahramanlığı, direngenliği oluşturmuyor. Her şeyi birlikte yaptık, ben de hatalar yaptım diyen bir bakışı hâkim...

Bu çalışmada Kürt Mehmet’in örgütsel, politik yaşamının bir kesitine (1965-1984) ait anılarını, tanıklıklarını bulacaksınız. Yaşadığı, tanık olduğu ya da kendisiyle ilgili anlatılanların, yazılanların dışına çıkmamaya özen gösterdik.

Çalışmanın asıl konusu Kürt Mehmet’in yaşamı ve mücadelesi olmakla beraber birçok yönden özgünlük içermekte.

Bu çalışmanın anılar ve tanıklıklardan oluştuğunu ve asla objektif bir tarih yazıcılığı olmadığını, özellikle belirtmem gerekiyor. Belleğe, bazı belgelere dayanan bu kitap, sadece bir dönemi ele alıyor. Dolayısı ile bir bütünü anlatması amaçlanmadı.

Kürt Mehmet yaşadıklarını, gözlemlerini, tespitlerini açık ve içten bir üslupla paylaştı; kendini öne çıkarmaktan çok, yaşanılanları öne çıkardı.

Polemiğe girmemeye, maddi hataları düzeltmeye, bilinmeyen kimi olayları aydınlatmaya çalıştı.

Çalışma salt anı aktarımlarından oluşmuyor. Geçmiş, bugünden ve gelecekten bağımsız değildir. Geçmişi konuşurken geleceğe dair yapılan değerlendirmeleri de bulacaksınız.

Devrimci hareketimizin tarihini sadece "güzellemelerle” anlatmaya çalışmak ne kadar doğru değilse sadece geçmişte yaşananları anlatarak da tüketmemeliyiz. Kürt Mehmet, devrimci hareketimizin bir parçası olarak, geçmişimizi tümüyle sahiplendiği kadar, ona kimi noktalarda önemli eleştirel yaklaşımlarda da bulunmaktadır.

Bugüne kadar anlatılanlar, yazılanlardan farklı olarak bir eksikliğin giderildiğini de göreceksiniz. Neydi o eksik nokta diye sorulacak olursa bugüne kadar yapılan çalışmalarda, devrimci gençlere yeteri kadar yer verilmemesi diyebiliriz. Oysaki devrimci mücadelenin neredeyse bütünü, Devrimci Gençler üzerinde yürüdü ve yükseldi. Kürt Mehmet anlatımlarında bu noktaya sürekli vurgu yaptı…

Gelirinin ihtiyacı olan Malatyalı arkadaşlarımıza ve ailelerine aktarılacağı kitaptan edinmek için lütfen iletişime geçiniz:

 Kitap istekleriniz için: Metehan Akbulut, GSM: 0535.7777 337, E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

  • İzlenme: 4791